In onderwijsland is een nieuwe hype gaande, een hype die ik tref aan de keukentafel. En dat levert leuke, gekke gesprekken op. Van vleesetende planten tot de eerste man op de maan, van dinosaurussen die nog altijd bestaan tot de hoofdstad van Mali. Leuke weetjes die een beetje aan Quest doen denken. Weetjes die je misschien best tot algemene kennis mag rekenen (en die van pas kunnen komen als je ooit wordt uitgenodigd voor De Slimste Mens).

Ik heb het over de Grej of the Day. Leuk weetje: Grey is Zweeds voor “dingetje”. Het dingetje van de dag, dus.

Hoe gaat dat nu in zijn werk, waarom is het zo leuk (en leerzaam) en wat levert het kinderen (en hun ouders allemaal op?)

 

Hoe gaat een Grej of the Day?

Volgens de officiële handleiding (er is zelfs een boek over Grej of the Day geschreven, door de Zweedse ‘uitvinder’ ervan) begint een Grej of the Day met een prikkelend aanwijzing. De juf of meester zet een aanwijzing op het bord en de kinderen weten dat ze na moeten gaan denken over waar die aanwijzing op doelt.

Het is de bedoeling dat de kinderen thuis (aan de keukentafel dus) met ouders over de trigger in gesprek gaan en samen hun voorkennis activeren. De volgende dag zal pas blijken of ze warm zitten of er helemaal naast.

Als voorbeeld van een Grej of the Day staat op het bord: “Ik eet ook vlees.”

De volgende dag wordt vaak gestart met de Grej of the Day. Dit wordt ook wel een “miniles” of “microles” (klinkt leuker) genoemd. De microles start met het inventariseren van de oplossingen in de klas en het geven van de juiste oplossing.

Vervolgens geeft de juf of meester een kort lesje over het onderwerp. Het raadselachtige “Ik eet ook vlees” slaat op een vleesetende plant en in een diavoorstelling legt de juf uit dat vleesetende planten in moerassen groeien, je ze in het tuincentrum kan kopen en ze onder meer via nectar insecten lokken die ze in een dag of 10 verteren (want door de kleverige nectar of de dichtgeklapte bek kunnen de insecten geen kant meer uit).

Een laatste, belangrijke slag wordt thuis van de kinderen verwacht. De Grej of the Day (waar het hele gezin de avond ervoor druk over heeft zitten nadenken) moet worden naverteld. De kinderen vertellen over de vleesetende plant. Juist door het te herhalen, blijft het bij hen beter hangen.

 

Waarom is het zo leuk en leerzaam?

Grej of Days zijn leuk en leerzaam omdat ze je aan het denken zetten en omdat er een soort van verrassingseffect bij de conclusie komt kijken. Een “oh ja!” momentje. Omdat de les heel kort is, steek je er in korte tijd iets van op. Het zijn vaak weetjes die je jaren later nog steeds kunt aanroepen.

Daarnaast hoef je niet een slimme leerling te zijn om van een Grej te genieten. De kennis is voor iedereen.

 

Wat levert het kinderen allemaal op?

Een hoop nutteloze feitenkennis? Nee, dat valt wel mee. Natuurlijk is de ene Grej leuker dan de andere, maar leerkrachten doen echt wel hun best om ook belangrijke feitenkennis te laten passeren. De Grejs zijn een directe vertaling van de lessen wereldoriëntatie, kunnen ook slaan op de actualiteiten en zelfs over een rekenles gaan.

Het levert dus veel kennis op, maar ook een leuk momentje thuis. Ouderbetrokkenheid wordt groter als ouders weten waar kinderen op school mee bezig zijn. En samen over zo’n raadsel denken tijdens de hutspot is natuurlijk erg gezellig.

 

Zelf Grejs maken

Leerkrachten gaan tegenwoordig ook een stap verder door leerlingen te verleiden zelf met Grejs te komen. De memoblaadjes bij ons thuis raken aardig op, want zoon en dochter nemen vrijwel dagelijks een leuk raadseltje voor de juf mee. Tja, daar vraag je zelf om!

 

Zie ook: https://grejoftheday.nl/